Då andra leverantörer tar över all utbildningsverksamhet tar vi inte in några nya elever.

Då andra leverantörer tar över all utbildningsverksamhet tar vi inte in några nya elever.